Interactive Installation Darkpark

Interactieve installatie op het Darkpark in Rotterdam

Vanuit mijn opleiding had ik en mijn team van 3 andere personen de opdracht gekregen om een interactieve isntallatie te maken voor de locatie van het Darkpark in Rotterdam. Ik heb toen met het team de locatie onderzocht door terplekke rond te lopen en deskresearch te doen naar de historie van de locatie. Met deze informatie hebben wij een plan kunnen vormen voor een interactieve installatie.

Concept
Het concept was dat er op de locatie een kleine trein kwam waarin kinderen een rondrit konden maken en tijdens de rit een watergevecht konden houden tegen konijn doelen die op het park geplaatst worden. Dit concept is toepasbaar op deze locatie omdat het park vroegen een rangeerterrein was voor treinen en omdat er tegenwoordig een konijnen plaag is op die locatie.

Mijn taak
Ik heb een maquette gemaakt van het park waarop een schaalmodel van het spel staat. Ik heb vervolgens het spel geprogrammerd voor een Arduino met internetconnectie. De Arduino neemt de scoretelling op en stuurt de data en de locatie van de trein door naar een webinterface waarop spelers het spel kunnen volgen en hun naam kunnen ingeven voor het highscore systeem.

Leerdoelen

Met dit project heb ik geleerd om een Arduino met het internet te verbinden en om data naar een website te sturen.
Ik heb ook geleerd om met AJAX de data op de website te updaten zonder de pagina te hoeven herladen.

OPDRACHTGEVER
PROGRAMMEER TAAL
PROJECT DUUR
PROGRAMMAS
PLATFORM

School
HTML | CSS | JavaScript | PHP | SQL | C/C++
1 Kwartaal
-
Website | Arduino